Vítame Vás na našej stránke

ASOCIÁCIA KOŽUŠNÍKOV SLOVENSKA /AKS/

vznikla dňa 14.6. 2003 a už v tom istom roku splnila všetky podmienky a v mesiaci septembri 2003 sa stala členom Medzinárodnej kožušníckej federácie so sídlom v Londýne, čím sa zároveň stala súčasťou tejto svetovej komunity.

Asociácia kožušníkov Slovenska,  Drevená 8,  816 20 Bratislava,   Slovenská republika  / Tel:  00421 2 544 322 38,  00421 2 544 324 02 /  asociaciaks@mail.t-com.sk