top of page
6597
7105
6956
6412
8115
8095
8039
7656
7942
7873
7625
7116
7517
7427
7398
7009
6947
6893
6820
6526
6705
6408
6610
6513

Vítame Vás na našej stránke

ASOCIÁCIA KOŽUŠNÍKOV SLOVENSKA /AKS/

vznikla dňa 14.6. 2003 a už v tom istom roku splnila všetky podmienky a v mesiaci septembri 2003 sa stala členom Medzinárodnej kožušníckej federácie so sídlom v Londýne, čím sa zároveň stala súčasťou tejto svetovej komunity.

Asociácia kožušníkov Slovenska,  Drevená 8,  816 20 Bratislava,   Slovenská republika  / Tel:  00421 2 544 322 38,  00421 2 544 324 02 /  asociaciaks@asociaciaks.sk

bottom of page