top of page
6597.jpg

MEDZINÁRODNÁ KOŽUŠNÍCKA FEDERÁCIA  /IFF/

 

Medzinárodná kožušnícka federácia bola založená v roku 1949 a je jedinou organizáciou, ktorá zastupuje medzinárodný kožušinový priemysel, poskytuje poradenstvo a vykonáva kampaň o otázkach týkajúcich sa celého hodnotového reťazca kožušiny. Medzinárodná kožušnícka federácia so sídlom v Londýne zastupuje svojich členov v 50 krajinách v Amerike, Európe, Eurázii a Ázii, podporuje obchod s kožušinami a zavádza programy certifikácie a sledovateľnosti týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a životného prostredia. Je tiež odhodlaná podporovať mladých dizajnérov a maloobchodníkov. Rok 2019 sa stáva významným rokom v existencii tejto celosvetovej organizácii, nakoľko v tomto roku oslávi sedemdesiate výročie svojej existencie.  

 

FUR EUROPE

Práca organizácie Fur Europe so sídlom v Bruseli v Belgicku je zameraná výhradne na Európu. Zastupuje záujmy celého hodnotového reťazca, vrátane chovateľov, prevádzok pre krmivá, aukčných domov, kožušinových maklérov, výroby, marketingu a maloobchodných predajcov  kožušín.

Prírodné kožušiny  vytvárajú milióny pracovných miest, a to od chovateľov vo vidieckych komunitách po dizajnérov a zručných remeselníkov v mestách módy na celom svete.

Kožušina je jedným z najatraktívnejších darov prírody, ktorý sa cení pre svoju krásu a schopnosť poskytovať teplo. Vyvoláva nespočetné emócie a má luxusné čaro, ktoré je nadčasové. Kožušina je  jedným z najteplejších materiálov a prekvapuje dizajnérov a spotrebiteľov svojou všestrannosťou.

V súčasnej dobe sa odhadujú iba maloobchodné tržby na viac ako 30 miliárd US dolárov, pričom celková hodnota svetovej produkcie surovej kožušiny sa odhadovala na 4,1 miliardy US dolárov v roku 2015 a žiaden módny výrobok nie je pre svet taký dôležitý ako kožušina. V histórii zohrávala kožušina významnú úlohu pri formovaní ľudskej identity, kultúry a spoločenských noriem - obchod s kožušinami bol svetovým priemyslom storočia predtým než bol vynájdený pojem globalizácia. V súčasnosti toto odvetvie spája medzinárodnú sieť chovných fariem, malých a stredných podnikov, aukčných domov, maklérov, kupujúcich, návrhárov, farbiarov, výrobcov, maloobchodníkov a priemyselných subjektov.

Kožušina má ako prírodný materiál s dlhoročnou tradíciou vlastné environmentálne kvality. Predstavuje trvalo udržateľnú alternatívu k syntetickým materiálom, od ktorej závisí dnešná „rýchla móda“.

Multifunkčnosť a klasické vlastnosti šetria zdroje a predlžujú životnosť. odevu, takže užívatelia môžu odev používať dlhý čas.

Prírodná kožušina je čistý, udržateľný módny materiál s menším dopadom na skládky a oceány ako umelá kožušina.

6412.jpg

Odvetvie kožušníctva je zodpovedné a vysoko regulované a prosperita a udržateľnosť sú základom jeho prevádzok. Spotrebitelia, spoločnosti a iné zainteresované strany sa výrazne zaujímajú o to, ako  módne reťazce riešia etické otázky. Odvetvie kožušníctva poskytuje v tejto oblasti najvyššiu úroveň transparentnosti a záväzok informovať  spotrebiteľov.

 

Kožušina je podľa definície surovinou a prírodným produktom. Do maloobchodných predajní prichádza s minimálnymi zmenami, ktoré zvyšujú jej výhody. Pri správnej starostlivosti majú spracované kožušiny priemernú životnosť asi 20 rokov. Kožušiny  často prechádzajú z jednej generácie na druhú, pretože sa dajú ľahko prepracovať a opätovne použiť bez toho, aby prešli zložitými procesmi (kreatívne opätovné použitie). Tým sa značne znižuje množstvo odpadu po použití kožušiny.

 

Prírodná kožušina je moderný materiál s boha tým dedičstvom a oslovuje dizajnérov a spotrebiteľov všetkých vekových kategórií s bohatým dedičstvom, ktoré oslovuje dizajnérov a spotrebiteľov všetkých vekových kategórií a spotrebiteľov všetkých vekových kategórií.

Kožušina je uznávaná a tradičná, ale tiež flexibilná a moderná. Toto priemyselné odvetvie má niekoľko stredísk kožušinového dizajnu, ktoré sa venujú vývoju nových techník a zdieľajú informácie s obchodnými partnermi z celého sveta. Medzi hlavné dizajnérske centrá patria Saga Furs Design Center /Fínsko/, Kopenhagen Fur Studio /Dánsko/, Studio NAFA /Kanada/, Fur-Lan /Holandsko, Poľsko/ a Centro Studi AIP /Taliansko/.

SLEDOVATEĽNOSŤ — FURMARK

 

Odvetvie kožušín chápe hodnotu jasnej, transparentnej a zodpovednej činnosti, tak pre spotrebiteľov ako aj pre všetky zainteresované strany na trhu. To znamená, že výrobné odvetvie poskytuje jasné informácie o pôvode svojich výrobkov v celom svojom hodnotovom reťazci.

Tento proces vedie k vývoju komplexného programu certifikácie a sledovateľnosti FURMARK, ktorý zahŕňa udržateľnosť, dobré životné podmienky zvierat a návrh odevov a farbenie kožušiny.

FURMARK má poskytovať záruku spotrebiteľom, značkám a celej spoločnosti, že kožušinové výrobky boli vyrobené v podnikoch, ktoré pôsobia na základe preukázateľne vysokých noriem pre zachovanie životných podmienok zvierat, životné prostredie a trvalú udržateľnosť.

bottom of page