ASOCIÁCIA  KOŽUŠNÍKOV  SLOVENSKA  /AKS/  je dlhoročným členom celosvetovej kožušníckej federácie INTERNATIONAL FUR FEDERATION /IFF/  so sídlom v Londýne a členom organizácie európskych kožušníkov FUREUROPE so sídlom v Bruseli a  vznikla, tak ako každá iná stavovská organizácia, hlavne za účelom rozvoja a podpory kožušníckeho remesla v našej krajine, pričom pozitívne výsledky jej práce pomáhajú v praxi i jej nečlenom a ďalším  príbuzným odvetviam. Svojim pôsobením a výsledkami práce sa AKS stala uznávaným partnerom ústredných orgánov a príslušných inštitúcií Slovenskej republiky. V jej práci a činnosti je však úplne nezastupiteľná informovanosť členov IFTF a FUREUROPE o všetkom dianí v každej oblasti tohto odvetvia a módnom priemysle.

Prírodná kožušina je čistý, udržateľný módny materiál s minimálnym dopadom na skládky a oceány.  Kožušinový materiál je úplne biologicky odbúrateľný a udržateľný v každej fáze výroby. Vydrží desaťročia ak sa oňho odborne staráme, na rozdiel od umelej kožušiny vyrábanej z plastov a s prísadami chemických látok a končí i po niekoľkých sezónach v odpade, a v prírode je prakticky nerozložiteľná. Proces výroby kožušinových  odevov spĺňa najvyššie štandardy životného prostredia a kožušiny sú dlhodobo spracovávané viacgeneračne –  na požiadanie sa prerábajú, upravujú a šijú sa z nich rôzne doplnky – vankúše, prehozy, poťahy, lemy na textilné ušianky, štrikované čiapky a vesty … z odrezkov sa šijú bundičky v štýle zlátaniny, bolerká, šály a podobne.

V súčasnosti pracuje v kožušníckom priemysle viac ako milión kvalifikovaných ľudí. Celosvetová maloobchodná hodnota kožušiny je dnes viac ako 30 mld. USD. Na Slovensku už dlhodobo nemáme farmy na chovy kožušinových zvierat a slovenskí kožušníci nakupujú kožušinové materiály najmä na svetových aukciách kožušín, z ktorých najrenomovanejšie sú v Dánsku, Fínsku, Rusku, Spojených štátoch amerických a Kanade.

V súčasnej dobe väčšina kožušín pochádza zo špecializovaných fariem a len okolo 15% pochádza z bohatých voľne žijúcich populácií, a to všetko za veľmi prísnych predpisov, nariadení, regulácii, štátnymi alebo vládnymi schváleniami kvót a trvalými výskumami vo všetkých oblastiach nášho ekosystému.

Práve vďaka existencii a práci AKS sa na Slovensku kožušiny vrátili z úzadia do popredia a bolo im navrátené ich zaslúžené spoločensko-hodnotové renomé. Zvýšilo sa povedomia verejnosti o celosvetovom význame tohto odvetvia, o náročnej práci kožušníkov a jej napredovaní, ale i o význame menších rodinných firiem a drobných živnostníkov, ktorí vykonávajú tiež veľmi hodnotnú prácu v tomto obore. 

Už od roku 2004, kedy Asociácia kožušníkov Slovenska usporiadala v hoteli HOLIDAY INN v Bratislave svoj prvý slávnostný reprezentačný večer spojený s veľkou módnou prehliadkou kožušinových modelov zimnej sezóny 2004/2005, stala sa každoročná realizácii týchto spoločenských reklamných kampaní jednou z najvýznamnejších akcií slovenskej Asociácie kožušníkov.

Druhý slávnostný reprezentačný večer AKS sa konal o rok neskôr už v oveľa vhodnejších a reprezentačných priestoroch krásneho historického hotela SAS RADISSON CARLTON v Bratislave. Od tohto dátumu sa každoročne v mesiacoch október ev. november koná v priestoroch tohto, jedného z najstarších a najkrajších bratislavských hotelov, vrcholná reprezentačná akcia činnosti a práce AKS a slovenských kožušníkov – GALA VEČER, a to vždy pri plnej podpore IFF a v súčasnosti i FUR EUROPE.

 ​V priebehu rokov sa členom AKS podarilo nielen túto akciu v hlavnom meste Slovenskej republiky zaviesť a vniesť ju do širokého povedomia slovenskej verejnosti, ale spraviť z nej, tiež i vďaka jej mimoriadnym a vždy kreatívnymi scenárom spojeným s veľkou módnou prehliadkou, jednu z najprestížnejších spoločenských akcií roka, ktorou sa každoročne otvára nová Zimná sezóna a sezóna novej módnej tvorby.

Prekrásna hudba z celosvetovo úspešného historického televízneho seriálu Game of Thrones – Hra o tróny v hudobnom prevedení saxafón nás v závere roka 2018 pôsobivo a symbolicky uviedla do otvorenia ďalšieho slávnostného večera Asociácie kožušníkov Slovenska, ktorý bol slávnostný nielen tým, že slovenská asociácia kožušníkov si v tomto roku pripomínala 15. výročie svojho založenia, ale predovšetkým chcela osláviť a vzdať poctu ľudskému umu a ľudskej zručnosti, bez ktorých by nevznikli už v pradávnych dobách žiadne remeslá, pričom k tým najstarším, a v minulosti i najrozšírenejším a do dnešných dní jestvujúcim, patrilo a patrí práve kožušníckeho remeslo, o čom svedčí i vzácny písomný doklad o prvom košickom kožušníckom cechu už z roku 1307.

I v roku 2018 predstavila AKS v bratislavskom hoteli SAS RADISSON BLU CARLTON viac ako 140 najnovších modelov nových módnych trendov sezóny Zima 2018/2019. V mene usporiadateľov sprevádzala prítomných hostí a zástupcov médjí celým večerom veľmi obľúbená a populárna herecká dvojica  pani Karin Olasová a pán Přemysel Boublik.

Krásu, eleganciu a výnimočnosť jednotlivých modelov zdôraznila i v roku 2018 jedna z najkrajších Sloveniek pani Marianna Ďurianová, ktorá je tvárou krásy kožušín už niekoľko sezón. Moderátormi týchto GALA-VEČEROV sú vždy populárne osobnosti slovenskej spoločenskej scény, ako napr. moderátori Martin Nikodým, Soňa Müllerová, Patrik Švajda, Zlatica Puškárová, Roman Juraško, Jaroslav Zápala, Erika Judínyová Skrúcaná, herci Branislav Deák, Přemysel Boublik, Ján Koleník... Modely predvádzajú modelky renomovanej agentúry FOCUS, ako i vždy aktuálne MISS SR, ale napríklad i MISS WORLD Taťána Kuchářová, top modelka Andrea Verešová, svetové topmodelky Viera Schotterová a Eva Bohatá...

Hneď po skončení oficiálneho programu a po otvorení recepcie bola zároveň oproti hlavnej scéne otvorená krásna veľká vysoká a okrúhla miestnosť HARMONY HALL, v ktorej bol vytvorený tzv. SHOWROOM, ktorí navštívili mnohí hostia a títo mali možnosť modely nielen vidieť, ale sa ich i dotýkať, ev. si ich vyskúšať a vidieť sa, čím bol najlepšie dosiahnutý účel prezentácie kožušiny. O kožušine nestačí len písať a čítať, ale je potrebné ju vidieť na vlastné oči, osobne sa jej dotknúť, a len tak naplno prežívať chvíle s týmto krásnym a jedinečným prírodným materiálom.

Napriek pozitívnym výsledkom práce, Asociácia kožušníkov Slovenska bude musieť v budúcnosti vyvinúť maximálne úsilie na prekonanie a riešenie najväčšieho problému kožušníckeho remesla na Slovensku, ktorým je skutočnosť, že zmenou spoločensko-hospodárskych pomerov sa z našej krajiny postupne stáva automobilová veľmoc a niektoré hospodárske odvetvia skoro úplne zanikli. Rozpadli sa výrobné družstvá a štátne podniky, ktoré sa zaoberali textilnou výrobou, kožiarstvom, kožušníctvom... Skoro úplne sa zrušili stredné odborné a učňovské školy pre tieto odvetvia. Poslední študenti ukončili vzdelanie v týchto školách v roku 1997. Z toho vyplýva, že na Slovensku toho času chýba prakticky jedna celá generácia týchto odborníkov. Vzniklo však mnoho nových moderných súkromných stredných škôl a skoro všetky so všeobecným zameraním. Špecializácie a odborná kvalifikácia pre ľahký a spotrebný priemysel, ako i služby sa úplne potlačili. Výsledkom tohto vývoja je i fakt, že mladí ľudia chcú hneď veľmi dobre zarábať, nechcú ťažšie a manuálne pracovať a za dobrým zárobkom radšej odchádzajú do zahraničia. Kožušníctvo dnes na Slovensku prežíva len vďaka strednej generácii a skutočnosti, že na Slovensku sa vždy nosili a budú nosiť kožuchy. Kožušiny nie sú látky a vyžadujú nielen oveľa väčšie finančné investície, ale najmä špeciálnu odbornú výuku a prax v obore. Presne tak ako to bolo v minulosti – chuť, talent, škola a prax až po výučný list ev. maturitu. Vyriešenie tohto problému bude veľmi náročné po každej stránke.

2018

15. VÝROČIE AKS

AKS dvojstrana 01 m.jpg
aks miau 1218 m.jpg
cover miau 1218.jpg
aks miau 1118 m.jpg
cover miau 1118.jpg
aks miau 1018 m.jpg
cover miau 1018.jpg

2017

2016

AKS clanok 01 pdf m.jpg
cover miau 0219 fina ml.jpg